Salta el contingut

Contracte Social de LiberaForms

Versió 1.0 ratificada el 05 de maig de 2021.

Les persones implicades en el programari LiberaForms [1] hem acordat la governança del projecte en dos documents: un Contracte Social i un Codi de Conducta. En aquest document, exposem el Contracte Social.

El nostre compromís

LiberaForms va començar per una senzilla raó: crear un programa per confeccionar formularis que fos fàcil d'usar i que es guiés per la descentralització web i el disseny ètic [2]. I aquesta és la missió principal del projecte, que es materialitza en:

 • Desenvolupar i mantenir el programari LiberaForms.
 • Crear un programa que pugui ser instal·lat en un servidor i que s'adapti a les necessitats de les persones que l'usen.
 • Proveir d'una experiència descentralitzada i no-publicitària a persones que volen crear formularis amb tecnologies lliures i disseny ètic.
 • Explorar i treballar maneres de fer sostenibles la creació de cultura lliure i béns comuns digitals.

Contracte Social amb la comunitat del programari lliure

 1. Crearem codi i continguts lliures
  LiberaForms és un programari sota llicència AGPLv3 [3] i posterior, i seguirà les recomanacions de Reuse [4]. Els continguts seran també sempre lliures, sota llicència CC BY-SA [5] o compatibles. Quan escriguem nous components del programari LiberaForms o creem materials relacionats, ho farem amb llicències lliures.
  Crearem el millor programa que puguem, i tant el codi com la documentació del projecte seran públics. A més, permetrem que d'altres facin ús dels recursos generats sense demanar cap retribució per part nostra.

 2. Sense publicitat
  LiberaForms vol ser sostenible a través de serveis oferts a les persones i entitats que en volen fer un ús personalitzat i/o intensiu. LiberaForms no rep ni vol rebre diners de fons d'inversió ni pretén ser una empresa tipus "start-up". Rebutjant el model publicitari, ens comprometem a desenvolupar un programari lliure sota principis de disseny ètic i sense anuncis.

 3. Prioritzarem accions en base a les usuàries, la comunitat i la cultura lliure
  Ens guiarem per les necessitats de les nostres usuàries i de la comunitat del programari lliure sota, els principis de la cultura lliure que possibiliten béns comuns digitals. I prioritzarem les nostres accions en relació a aquestes necessitats i principis. Per fer-ho, proporcionarem espais públics i privats de participació que es regiran per un Codi de Conducta [6].

 4. Impulsarem la sobirania tecnològica
  Des de LiberaForms defensarem els drets digitals de les persones, i promourem la sobirania tecnològica i la descentralització web.

Crèdits

Per crear, traduir, acordar i publicar aquest document hem usat programari lliure i ens hem inspirat d'altres projectes de la comunitat del programari lliure. A totes i tots, gràcies per aplanar-nos el camí.

Programari utilitzat

Volem agrair el desenvolupament de programes i la implementació i manteniment de serveis, especialment a les associacions i col·lectius que faciliten serveis com les videoconferències al Jitsi de l'eXO [7] i el pad, l'àgora, el parla, el núvol, la documentació pública, la web o els mitjans socials de LaLoka [8] i Fedicat [9]. Eines usades: GNU/Linux, LibreOffice, Pluma, Etherpad, Discourse, Jitsi, Mumble, Nextcloud, Arxius Oberts, Grav, Pleroma.

Documentació

Per confeccionar aquest contracte social ens hem inspirat dels següents documents:

Llicència del document

La llicència del contracte social de LiberaForms és Creative Commons Attribution Share-Alike, CC BY-SA. És a dir, pots usar i modificar aquest document sempre i quan citis qui l'ha fet i posis la mateixa llicència si en fas una modificació.

Exemples de cita

Com citar aquest document:


Referències:
[1] Projecte LiberaForms
[2] Principis del Disseny ètic
[3] Llicència AGPL
[4] Reuse Software
[5] Llicència CC BY-SA
[6] Codi de conducta de LiberaForms
[7] Associació eXO
[8] Associació LaLoka
[9] Projecte Fedicat